Taşra Atama ve Nakil Bürosu

-Bakanlığımız taşra teşkilâtında görev yapan ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114. maddesine göre adalet komisyonları tarafından ataması yapılan personelin (C.T.E.G.M. personeli hariç);
-Atama, göreve son verme, terfi ve kadro tahsisi gibi işlemleri ile ilgili görevleri yerine getirmek.