Merkez Teşkilat Bürosu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve ataması Bakanlığımızca yapılan personelin;
-Atama ve nakil, terfi, intibak, disiplin, izin ve kadro işlemleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları uyarınca Kurum İdari Kurulu ve Yetki Tespit Toplantılarıyla ilgili işlemleri yürütmek.