Açık Sicil Bürosu

Hâkim adayları ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve atamaları Bakanlığımızca yapılan personelin;

-Özlük dosyalarının tutulması,

-Pasaport ve silâh ruhsatı başvuru belgeleri, hizmet belgesi, görev belgesi, sicil özetleri ve meslekî kimliklerin düzenlenmesi,

-Avukatlık stajı, askerlik ve ücretsiz izin borçlanmalarına ilişkin işlemlerin yapılarak kayıtlara işlenmesi,

İşlemlerini yürütmek