Dosya ve Arşiv Bürosu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve ataması Bakanlığımızca yapılan personele ait özlük dosyalarının arşiv işlemlerini yürütmek.