TEZ SAVUNMALARI BAŞARILI BULUNAN ADALET UZMAN YARDIMCILARINA İLİŞKİN İLAN

 

Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 21 inci maddesi uyarınca 19-20-21-25-26 Eylül 2017 ve 02 Ekim 2017 tarihinde toplanan Adalet Uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılan tez savunmaları değerlendirme sonucunda;

Ekli listede yer alan adelet uzman yardımcılarının tez savunmaları başarılı bulunmuş olup, ilgili adalet uzman yardımcılarının sunmuş oldukları tezlerin 2 nüsha olarak imza altına alınmasına karar verildiğinden, imzalanmayan nüshaların 12/10/2017 tarihinde ilgili adalet uzman yardımcılarına iadesine karar verilmiştir. Adalet uzman yardımcılarının tezlerinin imzasız nüshalarını teslim almak üzere belirtilen tarihte Personel Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Önemle DUYURULUR.    

 

Tez Savunmaları Başarılı Bulunan Adalet Uzman Yardımcılarına İlişkin Liste