http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

 

ADALET UZMANLIĞI TEZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

VE

 

TEZ SAVUNMA TARİHLERİNE İLİŞKİN İLAN

 

 

         Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca 14/07/2017 tarihinde toplanan Adalet Uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

 Ek-1 sayılı listede yer verilen uzman yardımcılarının tezleri yeterli bulunmuş olup, bahsi geçen uzman yardımcılarının savunma tarihleri söz konusu listede belirtilmiştir. Tezleri yeterli bulunan uzman yardımcılarının Ek-1 sayılı listede belirtilen gün ve saatte Personel Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

         Ek-2 sayılı listede yer verilen uzman yardımcılarının tezleri yetersiz bulunmuş olup, bahsi geçen uzman yardımcılarına verilen ilave süreler söz konusu listede belirtilmiştir. Tezleri yetersiz bulunan uzman yardımcılarının ilan tarihinden itibaren başlayacak Ek-2 sayılı listede belirtilen ilave süre sonunda tezlerini değerlendirme formunda yer verilen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlayarak ilgili Yönetmelik ve Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre teslim etmeleri gerekmektedir.

         Önemle DUYURULUR.

 

 

 

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif