PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli

Personelin İsteğe Bağlı Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

 

 

Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) isteğe bağlı naklen atanma talepleri değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre talepleri uygun görülenlere ilişkin listeler ekte yayımlanmıştır.

Listelerde ismi bulunmayan personelin naklen atanma talepleri uygun görülmemiş olup bu personele ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

İsteğe bağlı naklen ataması yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.

 

Duyurulur.

 

Naklen ataması yapılan yazı işleri müdürlerine ilişkin liste için tıklayınız.

Naklen ataması yapılan zabıt kâtiplerine ilişkin liste için tıklayınız.

Naklen ataması yapılan diğer unvanlara ilişkin liste için tıklayınız.