http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

1-Yerleştirmeye hak kazanan avukat, istatistikçi, şoför ve hizmetli adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) Sağlıkla ilgili dilekçe (Ek-2),
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
ç) Bilgi Formu (Ek-3)

 

2- Yerleştirmeye hak kazanan psikolog ve sosyal çalışmacı adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) Sağlıkla ilgili dilekçe (Ek-2),
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
ç) Bilgi Formu (Ek-3)
d) (Ek-4) listede bulunan iller arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir dilekçeleri (Ek-5)

26/11/2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.
 
e) Yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise re’sen boş kalan mahallere yerleştirilecektir.

 

DUYURULUR.

 

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

EKLER:
Ek-1 Mal bildirimi,
Ek-2 Sağlıkla ilgili dilekçe örneği,
Ek-3 Bilgi formu,
Ek-4 Yerleştirme yapılacak illere dair liste,
Ek-5 Tercih dilekçesi örneği

 

 

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif