PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli

Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Sonucuna İlişkin Duyuru

 

 

Bakanlığımız Taşra teşkilatında görevli zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme talepleri değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre karşılıklı yer değişikliği gerçekleştirilen personele ilişkin liste ekte yayımlanmıştır.

Listede ismi bulunmayan personelin karşılıklı yer değiştirme talepleri gerçekleştirelememiş olup bu personele ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Karşılıklı yer değiştirmesi yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.

 

Duyurulur.

 

Karşılıklı Yer Değişikliği Gerçekleştirilen Sözleşmeli Personele İlişkin Liste İçin Tıklayınız.