RESMİ KURUMLAR

 

2010 YILI DUYURULARI

     DİĞER YILLARA İLİŞKİN DUYURULAR

 

 

 

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 

ARALIK

02.12.2010 25 Aralık 2010 Tarihinde Yapılacak Olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Başvurularına İlişkin İstatistik
03.12.2010 TODAİE Tarafından Düzenlenecek Protokol Yönetimi Seminerine İlişkin Duyuru
10.12.2010 Yargıda Durum Analizi Toplantılarına İlişkin Duyuru
15.12.2010

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Personel Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin PGM 14.12.2010 tarihli Yazısı

15.12.2010 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
23.12.2010 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Sözleşmeli Bilişim Personel Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere ilan Edilen Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Müracaat Eden adaylara İlişkin Liste
23.12.2010

657 sayılı DMK Değişik 4/B Kapsamında Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emrinde İstihdam Edilmek Üzere İlan Edilen Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonuna Müracaat Eden Adaylara İlişkin Liste

30.12.2010 Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı İçin Personel Alım İlanı
31.12.2010 Sözleşmeli Çözümleyici Personeline Ait Nihai Başarı Listesi
31.12.2010 Sözleşmeli Bilişim Personeline Ait Nihai Başarı Listesi
31.12.2010

2011 Mali Yılı İçin Özelleştirme Kapsamında İstihdam Edilen Geçici Personeli

     

 

KASIM

09.11.2010 05.11.2010 Tarihli Adli Yargı Kararnamesine İlişkin İstatistikler
09.11.2010 2010 Yılı İdari Yargı Sonbahar Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
09.11.2010 2010 Yılı Adli Yargı Sonbahar Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
11.11.2010 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımına İlişkin Duyuru
11.11.2010 657 Sayılı Kanunun 4/b Maddesi Gereğince Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonlarına
Personel Alımına İlişkin Duyuru
24.11.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Özel Amaçlı İngilizce Eğitimi Projesi
Çerçevesinde 03 Ocak 2011 Tarihinde Başlatılacak Olan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavına KPDS) Hazırlık Kursu Hakkında Duyuru
30.11.2010 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin lll. Uygulamalı PDR Kongresine
İlişkin Duyuru 
30.11.2010 2010 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları

 

 

 

EKİM

05.10.2010 25 Aralık 2010 Tarihinde Yapılacak Olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav İlanı
08.10.2010 21 Kasım 2010 Tarihinde Yapılacak Olan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin istatistik
11.10.2010 Sözleşmeli Çözümleyici (1 Grup )Çözümleyici (2 Grup ) Programcı ve Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları İçin Yapılan Sözlü Sınavların Sonucunda Başarılı Bulunan Adaylara İlişkin Liste
15.10.2010 TODAİ (3-4-5 Kasım 2010 ) Taşınır Mal Yönetmeliği ve Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonlarının Sorumlulukları Semineri, 8-9 Kasım 2010 Kamuda Karar Alımı Süreci Semineri (23-24-25 Kasım 2010) Proje Döngüsü Yönetimi Semineri Hakkında Duyuru
21.10.2010 01.11.2010 Tarihinden İtibaren TAA Başkanlığında Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerini Yapmak Üzere Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait İsim Listesi
   

 

EYLÜL

01.09.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nce 28-29-30 Eylül 2010 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri" Hakkında Duyuru
03.09.2010 Eşi Öğretmen Olarak Görev Yapan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Duyuru
07.09.2010 İcra Müdürlüğü ile İdari ve Adli Yargı Hâkim Adaylığı Sınav Tarihleri İle İlgili Duyuru
20.09.2010 27.09.2010 Tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığında Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Listesi
21.09.2010 Eşi Öğretmen Olarak Görev Yapan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Duyuru
24.09.2010 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Mühendis Posizyonuna Müracaat Eden Adayların KPSSP3 Puan Sıralaması Sonucuna İlişkin Liste
24.09.2010 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı Posizyonlarına Müracaat Eden ve Sözlü Sınava Çağırılacak Adaylara Ait Liste
24.09.2010 İcra Müdür ve Yardımcılığı ile İdari Yargı ve Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Takvimi
27.09.2010 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emrinde İstihdam Edilmek Üzere İlan Edilen Sözleşmeli Bilişim Pozisyonuna Müracaat Eden ve Sözlü Sınava Çağırılacak Adaylara Ait Liste

 

 

 

AĞUSTOS

25.08.2010 657 Sayılı Kanunun 4/b Maddesi Gereğince Sözleşmeli Çözümleyici Mühendis ve Programcı Pozisyonlarına Personel Alımına İlişkin Duyuru
25.08.2010 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımına İşkin Duyuru
25.08.2010 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Duyuru
18.08.2010 31 Ekim 2010 Tarihinde Yapılacak Olan Îdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav İlanı

 

 

 

TEMMUZ

29.07.2010 Yıllık İzin Verilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Liste (2010 Yılı)
28.07.2010 2010 Yılı Adli Tatilden Faydalanabileceklere İlişkin Liste
28.07.2010 09 Ekim 2010 Tarihinde Yapılacak İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru
28.07.2010 28.07.2010 Tarihli Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Kur'a Kararnamesi
23.07.2010 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 23.07.2010 Tarihli Kararname
23.07.2010 2010 Yılı Adli Tatilden Faydalanabileceklere İlişkin Taslak Liste
23.07.2010 HSYK'ın 22.07.2010 Tarih ve 651 Sayılı Kararı İle Belirlenen 2010 Yılı Adlî Ara Verme Süresince İdarî Yargıda Nöbetçi Heyetlere İlişkin Liste  
01.07.2010 8. ve 9. Dönem Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Kur'a Törenine İlişkin Duyuru
22.07.2010 Seçim Hâkimlerinin İzin Kullanmalarına İlişkin Duyuru
19.07.2010 19.07.2010 Tarihli Görev Ayrımı Kur'asanıa İlişkin Liste
01.07.2010  2010 Nisan Terfi Sonuçları

 

 

 

HAZİRAN

24.05.2010  Dışişleri Bakanlığı uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Yazmanlığından Alınan, Hukuk Müşavirliği Bölümünden de "Hukuk Memuru (Legal Officer, P-2)" Münhal Kadrosuna İlişkin Duyuru  
12.05.2010  17 Mayıs 2006 Tarihinde Danıştay'a Yapılan Saldırıda Hayatını Kaybeden Danıştay Üyesi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN'i Anma Törenine İlişkin Danıştay Genel Sekreterliği'nin 10.05.2010 Tarihli Yazısı Hakkında Duyuru  
11.05.2010  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Bütçe Hazırlama-Uygulama ve E-Bütçe Semineri ve Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Semineri Hakkında Duyuru  
11.05.2010  İcra Müdür ve Yardımcıları 2010 Yılı Yaz Kararnamesi Atama Taleplerine İlişkin Duyuru  
10.05.2010  Adli Tıp Kurumunda Alınacak Randevu Tarihlerine İlişkin Duyuru  
03.05.2010  10.05.2010 Yargıtay Stajını Yapmak Üzere Yargıtay Birinci Başkanlığında Görevlendirilen Hâkim ve Savcı Adaylarına İlişkin Liste  
03.05.2010  Yetki Tespit Tutanaklarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar    

 

 

 

MAYIS

24.05.2010  Dışişleri Bakanlığı uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlü'nün Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Yazmanlığından Alınan, Hukuk Müşavirliği Bölümündende "Hukuk Memuru (Legal Officer, P-2)" Münhal Kadrosuna İlişkin Duyuru  
12.05.2010  17 Mayıs 2006 Tarihinde Danıştay'a Yapılan Saldırıda Hayatını Kaybeden Danıştay Üyesi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN'i Anma Törenine İlişkin Danıştay Genel Sekreterliği'nin 10.05.2010 Tarihli Yazısı Hakkında Duyuru  
11.05.2010  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Bütçe Hazırlama-Uygulama ve E-Bütçe Semineri ve Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Semineri Hakkında Duyuru  
11.05.2010  İcra Müdür ve Yardımcıları 2010 Yılı Yaz Kararnamesi Atama Taleplerine İlişkin Duyuru  
10.05.2010  Adli Tıp Kurumunda Alınacak Randevu Tarihlerine İlişkin Duyuru  
03.05.2010  10.05.2010 Yargıtay Stajını Yapmak Üzere Yargıtay Birinci Başkanlığında Görevlendirilen Hâkim ve Savcı Adaylarına İlişkin Liste  
03.05.2010 

Yetki Tespit Tutanaklarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar    

     

 

NİSAN

12.04.2010  Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Orta Düzey Yönetici Semineri ve Çatışma Öfke ve Stres Yönetimi Semineri Hakkında Duyuru
08.04.2010 Hastalık İzinleri Hakkında Duyuru
05.04.2010 Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nce Düzenlenecek Kamu Diplomasisi Eğitim Programına İlişkin Duyuru

 

 

 

MART

25.03.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Yürütülen Özel Amaçlı İngilizce
Eğitimi Projesi Çerçevesinde, 05 Mayıs 2010 Tarihinde Başlatılacak ve Mesai Saatleri Dışında Düzenlenecek Olan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavına (KPDS) hazırlık kursuna İlişkin Duyuru
19.03.2010 2010 Yılı Yaz Kararnamesinde Uygulanacak Prensip Kararları İçin Ek Duyuru.
16.03.2010 22.03.2010 Tarihinde Türkiye Adalet Akademisinde Hazırlık Eğitimlerini Yapmak Üzere Görevlendirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarına İlişkin Liste
16.03.2010 2010 Yılı Yaz Kararnamesi İçin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tarafından
Belirlenen Prensip Kararları
16.03.2010

2009 Aralık Ayı Terfi Sonuçları

16.03.2010 16.03.2010 Tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında Hazırlık Eğitimlerini Tamamlayan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Liste
16.03.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce Nisan 2010 Tarihinde Düzenlenecek Olan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru
15.03.2010 Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İstihdam Edilen Personel Listesi
12.03.2010 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'nın 2009-2010 Yılı Kısa Vadeli Meslek İçi Eğitim
Programı Kapsamında Düzenlenecek Olan Seminerlere Katılacaklara İlişkin Liste
10.03.2010 09/03/2010 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Görev Ayrımına İlişkin Liste
08.03.2010 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Görev Ayrım Kur'alarına İlişkin Duyuru
04.03.2010 Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında Yeni İstihdam Edilen Geçici Personel İsim Listesi

 

 

 

ŞUBAT

23.02.2010 İcra Müdür Ve Yardımcıları İle Bakanlığımız Merkez Atamalı Olup Taşra Teşkilâtında Görev Yapan Personelin 2010 Yılı Yıllık İzinleri Hakkında Duyuru
18.02.2010 Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca 2011-2012 Ders Yılında Amerikan Üniversitelerinde Alanı İle İlgili Öğrenim, Pratik Çalışma ve Araştırma Yapmak İsteyen Kamu Görevlilerine Sağlanacak Olan Humphrey Bursu’na İlişkin Duyuru
17.02.2010 22.02.2010 Tarihinde Son Eğitimlerini Yapmak Üzere Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında Görevlendirilenlere İlişkin Liste
15.02.2010 Yazı İşleri Müdürü Unvanında Görev Yapan Personele İlişkin Komisyonlararası Nakil Çalışması.
12.02.2010 12.02.2010 Gün ve 02 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi
12.02.2010 2010 Mali Yılı İçin Özelleştirme Kapsamında İstihdam Edilen Geçici Personelin Görevlerine Başlamalarına İlişkin Duyuru
12.02.2010 Hizmet Standartları Tablosu
11.02.2010 İcra Ceza Mahkemelerince Bakılması Gereken İşlere Mesai Saatleri Dışında ve Resmi Tatil Günlerinde Nöbetçi Hâkimlerce Bakılıp Bakılamayacağı İlişkin Duyuru
10.02.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce Düzenlenecek 2010-2011 Akademik Yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına ilişkin Duyuru
10.02.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce Şubat-Mart 2010 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru
03.02.2010 03.02.2010 Tarihli İdari Yargı Kararnamesi

 

 

 

OCAK

29.01.2010 Genel Mal Beyanına İlişkin Duyuru
26.01.2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce; 15-16-17 Şubat 2010 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan Taşınır Mal Yönetmeliği Seminerine İlişkin Duyuru
19.01.2010 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 18.01.2010 gün ve 55 Sayılı Kararı ile Yargıtay Üyeliğine Seçilenlere İlişkin Liste
14.01.2010 2009 Ağustos Terfi Sonuçları
06.01.2010 22.01.2010 Tarihinde Yapılacak İdari ve Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakatına İlişkin Duyuru

 

 

 

PROJELER
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ©
Adres: 06659 Kızılay / ANKARA | Tel: 0312 417 7770 - Belgegeçer: 0312 418 1077
Site Sorumluları: Yunus Emre TURAKOĞLU - Uğur ÖZER