RESMİ KURUMLAR
 
2012 YILI DUYURULARI

     DİĞER YILLARA İLİŞKİN DUYURULAR

           
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
   
ARALIK
11.12.2012
12.12.2012
13.12.2012
24.12.2012
24.12.2012
24.12.2012

25 Kasım 2012 Tarihinde Yapılan Avukatlıktan İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçiş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru

28.12.2012

2012 Yılı İcra Müdür ve Yardımcılığı Sınavı Nihai Başarı Listesi

28.12.2012

2013 Yılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucu İşsiz Kalan 4-C Personelin Çalışma Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

28.12.2012

Koruma ve Güvenlik, Şoför ve Mütercim Sınav İlanı

28.12.2012

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı İçin Personeli Alımı İlanı

31.12.2012

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 24'üncü Maddesine Göre Düzenlenen Nihai Başarı Listesi

KASIM
02.11.2012

2012 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Liste

05.11.2012

24 Kasım 2012 Tarihinde Yapılacak İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Katılacaklara Dair ÖSYM'ye Bildirilen Liste

06.11.2012

23 Aralık 2012 Tarihinde Yapılacak Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan

13.11.2012

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

20.11.2012

13 Ekim 2012 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yazılı Yarışma Sınavı Sonucunda Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Mülakat Günlerini Gösterir Liste

30.11.2012

Yargıtay Birinci Başkanlığında Yargıtay Stajlarını Yapmak Üzere 10.12.2012 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süre İle Geçici Olarak Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarını Gösterir Liste

30.11.2012

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi Kapsamında Eğitime Alınacak İcra Müdür ve Yardımcılarına Ait Liste

16.11.2012

13 Ekim 2012 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yazılı Yarışma Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru

EKİM
18.10.2012

Stajyer Kontrolör Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

18.10.2012

5-19 Kasım 2012 Tarihleri Arasında Mülhakat Adliyelerinde Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Liste

23.10.2012

2012 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Adaylarına Ait Liste

EYLÜL
06.09.2012

10-24 Eylül 2012 Tarihleri Arasında Mülhakat Adliyelerinde Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Liste

18.09.2012

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin 13 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacak Yazılı Yarışma Sınavına Katılacaklara Dair ÖSYM'ye Bildirilen Liste

26.09.2012

08.10.2012 Tarihinden İtibaren Danıştay Stajlarını Yapmak Üzere Danıştay Başkanlığında 3 Ay Süre Geçici Olarak Görevlendirilen İdari Yargı Hâkim Adaylarını Gösterir Liste

26.09.2012

01.10.2012 Tarihinden İtibaren Son Eğitimlerini Yapmak Üzere TAA 4 Ay Süre İle Geçic Olarak Görevlendirilen Hâkim ve Savcı Adaylarını Gösterir Ek Liste

26.09.2012

08.10.2012 Tarihinden İtibaren Yargıtay Stajlarını Yapmak Üzere Yargıtay Birinci Başkanlığında 2 Ay Süre İle Geçici Olarak Görevlendirilen Hâkim ve Savcı Adaylarını Gösterir Liste

27.09.2012

08.10.2012 Tarihinden İtibaren Yargıtay Stajlarını Yapmak Üzere Yargıtay Birinci Başkanlığında 2 Ay Süre İle Geçici Olarak Görevlendirilen Hâkim ve Savcı Adaylarının Gösterir Liste

27.09.2012

Stajyer Kontrolör Sınav İlanı

27.09.2012

24.11.2012 Tarihinde Yapılacak İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan

AĞUSTOS
01.08.2012

2012 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav İlanı

01.08.2012

Adli Yargı Hâkim Adayı Yeliz TAŞGIN'ın Vefatı Nedenile Yayımlanan Taziye Mesajı

02.08.2012

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin 2 Eylül 2012 Tarihinde Yapılacak Yazılı Yarışma Sınavına Katılmak Üzere ÖSYM'ye Bildirilen Liste

02.08.2012

01.10.2012 Tarihinden İtibaren 4 Ay Süre İle Son Eğitimlerine Yapmak Üzere TAA Başkanlığında Görevlendirilen Hâkim ve Savcı Adayları

03.08.2012

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Olan Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan

06.08.2012

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin 2 Eylül 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin Ek İlan

14.08.2012

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Görevli Tetkik Hâkimi Turan AÇIKMEŞE'nin Babasının Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

14.08.2012

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa ADAGÜL'ün Trafik Kazası Geçirmesi Üzerine Yayımlanan Geçmiş Olsun Mesajı

16.08.2012

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Olan Yazılı Yarışma Sınavının Ertelenmesine ilişkin Ek İlan

TEMMUZ
11.07.2012

4/C'li Personelin Yıllık Çalışma Süresine İlişkin Duyuru

13.07.2012

Birleştirme Nedeniyle Faaliyeti Sona Erdirilen Adliyelerdeki Personelin Nakil İşlemleri

16.07.2012

2012 Yılı İcra Müdür ve Yardımcılarının Yaz Kararnamesine İlişkin Duyuru

24.07.2012

23.07.2012 Tarihli Onayla Hâkimliğe veya Cumhuriyet Savcılığına Atanacak Şekilde Görev ayrımına Tabi Tutulan Adayları Gösterir Liste

24.07.2012

Zabıt Kâtibi Unvanındaki Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarında Uygulanan Kriterlere İlişkin Duyuru

HAZİRAN
01.06.2012

11 Haziran 2012 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süre ili Yargıtay Birinci Başkanlığında Geçici Olarak Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Liste

28.06.2012

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

MAYIS
03.05.2012

07-21 Mayıs 2012 Tarihleri Arasında Mülhakat Adliyelerinde Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Liste

16.05.2012

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Olan Yazılı Yarışma Sınavına İlişin İlan

17.05.2012

22 Mayıs - 05 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Mülhakat Adliyelerinde Görevlendirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarına Ait Liste

25.05.2012

05 Haziran - 20 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında TAA Hazırlık Eğitimini Yapmak Üzere Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına İlişkin Liste

30.05.2012

06 Mayıs 2012 Tarihinde ÖSYM Tarafından Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılan Yazılı Yarışma Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru

31.05.2012

06-20 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Mülhakat Adliyelerinde Görevlendirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Liste

NİSAN
02.04.2012

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Yaz Dönemi Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru

06.04.2012

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin 06 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılacak Yazılı Yarışma Sınavına Katılmak Üzere ÖSYM'ye Bildirilen Lİste

27.04.2012

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Nakil Taleplerin İlişkin Duyuru

MART
28.03.2008
ŞUBAT
17.02.2012
24.02.2012
OCAK
02.01.2012
06.01.2012
09.01.2012
10.01.2012
11.01.2012
11.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
 
PROJELER
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ©
Adres: 06659 Kızılay / ANKARA | Tel: 0312 417 7770 - Belgegeçer: 0312 418 1077
Site Sorumluları: Yunus Emre TURAKOĞLU - Uğur ÖZER