RESMİ KURUMLAR
 
2015 YILI DUYURULARI

     DİĞER YILLARA İLİŞKİN DUYURULAR

           
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
   
ARALIK
02.12.2015 Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı, Avukat, Mütercim, İstatistikçi, Mühendis ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadroları İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonucu 
03.12.2015 İdari Yargı Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarına İlişkin Sorgu Ekranı 
17.12.2015 30 Mayıs 2015 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sorgu Ekranı 
18.12.2015 30 Mayıs 2015 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav ve Mülakatında Başarılı Olan Adaylara İlişkin DUYURU 
22.12.2015 İcra Katipliği Sınav İlanı 
28.12.2015 Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Adli Yargı Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü Sözlü Sınav Sonuçları ile Sözlü Sınav Sonuçlarına Göre Düzenlenen Başarı Durumunu Gösterir Sorgu Ekranı 
30.12.2015 19 Aralık 2015 Tarihinde ÖSYM Tarafından yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Sonucu 
   
KASIM
23.11.2015 30 Mayıs 2015 Tarihli İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ve Mülakat Sonucu İle Atanan Adaylarına Ait Staj Takvimi
     
EKİM
09.10.2015 08.10.2015 tarihli bakanlık oluru ile Ankara Batı (Sincan) Adli Yargı Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan sınav komisyonunca Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü kadroları için yapılacak, Adli Yargı Görevde Yükselme sözlü sınavı takvimine ilişkin duyuru
15.10.2015 Adli Yargı Görevde Yükselme Sözlü Sınav Kurulu'nun 15.10.2015 tarih ve 3 sayılı kararı ile sınava çağırılmasına karar verilenlere ilişkin SINAV YERİ VE TARİHİ SORGU EKRANI 
15.10.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan İdari Yargı Sınav ve Mülakatında Başarılı Olan Adayların Staj Merkezlerine İlişkin DUYURU 
16.10.2015 Atamaları doğrudan Bakanlığımızca yapılan şube müdürü ve bilgi işlem müdürü kadroları için gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı nihai sonuçları 
16.10.2015 Adli Yargı Görevde Yükselme Sözlü Sınav Kurulu İlanı 
19.10.2015 ANTALYA İDARİ YARGI HÂKİM ADAYI MERİÇ ŞAHİNER'İN VEFATI NEDENİYLE YAYIMLANAN TAZİYE MESAJI 
21.10.2015 Avukat, İstatistikçi, Mühendis, Mütercim, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrolarına Yapılan Başvuru Sonuçları 
23.10.2015 İdari Yargı Görevde Yükselme Sözlü Sınavı İLANI 
23.10.2015 30 Ekim 2015 Cuma Günü Yapılacak Olan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülâkatlarının Ertelenerek 9 Aralık 2015 Çarşamba Günü Yapılmasına İlişkin DUYURU 
27.10.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı ile Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Tarihlerine İlişkin İlan 
28.10.2015 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav İlanı 
   
EYLÜL
01.09.2015 Adalet Bakanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı Alım İlanı
08.09.2015 27 - 28 Aralık 2014 Tarihinde Yapılan Avukatlık Mesleğinden İdari ve Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav ve Mülakatında Başarılı Olanlara İlişkin DUYURU
18.09.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarının Mülakat Sonuçları İlişkin Duyuru
30.09.2015 18 inci Dönem Hâkim ve Savcı Adaylarına Ait Staj Takvimi ve Türkiye Adalet Akademisi Hazırlık Eğitiminde Görevlendirilenlere İlişkin DUYURU
     
AĞUSTOS
19.08.2015 Adalet Uzmanlığı Tezi Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
     
TEMMUZ
13.07.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakatlarına İlişkin İlan
14.07.2015 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2015 Yılı Yaz Kararnamesi
14.07.2015 28 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukat-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçlarına İlişkin İlan 
15.07.2015 Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru
15.07.2015 22 Aralık 2013 tarihli Adli Yargı Yazılı Yarışma Sınavı ve Mülakat Sonucu ile atanan Hâkim Savcı Adaylarına ait staj takvimi
15.07.2015 07 Aralık 2014 tarihli İdari Yargı Yazılı Yarışma Sınavı ve Mülakat Sonucu ile atanan Hâkim Adaylarına ait staj takvimi 
31.07.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı - Avukat Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı - Avukat İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarının Mülakatlarına İlişkin DUYURU
     
HAZİRAN
01.06.2015 Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru
17.06.2015 21 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçlarına İlişkin İlan
17.06.2015 28 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılan Yazılı Yarışma Sınavını Kazananlara Ait Mülakat Günlerine İlişkin DUYURU
18.06.2015 21 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakatında Başarılı Olanlara Ait Liste
19.06.2015 30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı), 2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı-Avukat), 2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı-Avukat) Sınav Sonuçları 
23.06.2015 30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı), 2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı-Avukat), 2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı-Avukat) Yazılı Yarışma Sınavını Kazananlara Ait Liste 
29.06.2015 27 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukat-İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçlarına İlişkin İlan 
30.06.2015 27 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukat-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakatında Başarılı Olanlara Ait Liste
MAYIS
05.05.2015 İcra Müdür ve Yardımcılarının 2015 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru 
07.05.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılacak Olan İdari Yargı Hâkim Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin, Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Yazılı Yarışma Sınavlarına Kabul Edilenlere İlişkin Duyuru 
12.05.2015  Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Yazı İşleri Müdürleri ve İdari İşler Müdürlerinin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru
12.05.2015 27 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılan Yazılı Yarışma Sınavını Kazananlara Ait Mülakat Günlerine İlişkin DUYURU 
NİSAN
07.04.2015 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 'KASAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı' Duyurusu 
22.04.2015 Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Yazı İşleri Müdürleri ve İdari İşler Müdürlerinin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru 
MART
09.03.2015 7 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçlarına İlişkin DUYURU 
10.03.2015 7 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Mülakatında Başarılı Olanlara Ait İsim Listesi 
19.03.2015 30 Mayıs 2015 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılacak Olan İdari Yargı Hâkim Adaylığı, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarına Ait İlan 
ŞUBAT
02.02.2015 27 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan
04.02.2015 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 04.02.2015 Tarihli Kararname
06.02.2015 İcra Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
10.02.2015 28 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan
10.02.2015 İcra Kâtipliği Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Liste Ankara Adliyesi İnternet Sitesinde Yayınlanmıştır
13.02.2015 Kadrolu ve Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru 
20.02.2015 2014 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavlarında Başarılı Olan Adayların Kur’a Töreni Hakkında Duyuru 
25.02.2015 25 Şubat 2015 Tarihli İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kur'a Listesi 
26.02.2015 21 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Tarihlerine İlişkin İlan 
     
OCAK
05.01.2015 2015 Yılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucu İşsiz Kalan 4-C'li Personelin Çalışma Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Sözleşme Metni
05.01.2015 21 Aralık 2014 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavını Kazananlara İlişkin İlan
09.01.2015 Avukatlık İdari ve Avukatlık Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarını Kazananlara Ait İlan 
09.01.2015 Avukatlık Mesleğinden Geçmek İsteyenler İçin Yapılan İdari ve Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına İlişkin İlan
09.01.2015 7 Aralık 2014 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Tarihlerine İlişkin İlan
09.01.2015 İdari ve Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarını Kazananlara Ait İlan
14.01.2015 2015 yılı genel mal bildirimi duyurusu ile emlâk ve servet bilgileri ekranı kullanım kılavuzu 
30.01.2015 2014 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nihai Başarı Sonucu
 
PROJELER
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ©
Adres: 06659 Kızılay / ANKARA | Tel: 0312 417 7770 - Belgegeçer: 0312 418 1077
Site Sorumluları: Yunus Emre TURAKOĞLU - Uğur ÖZER