RESMİ KURUMLAR
Hâkim ve savcı adayları yıllık izin hakkını ne zaman kazanırlar?
Hâkim ve savcı adayları için mazeret izni kaç gündür?
İdari yargı hakim adaylığına atanabilme şartları nelerdir? Kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat mezunları idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına müracaat edebilir mi? Ayrıca İdari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına açıköğretim fakültesi mezunlarının giriş hakkı bulunmakta mıdır?
Af kapsamından yararlanarak yaş sınırına takılmadan hakimlik sınavına girebilir miyim?
Avukatlık mesleğinden idari ve adli yargı hakim ve savcı adaylığına geçmek isteyen adaylar için başvuru şartı nedir?
Memuriyet öncesi özel sektörde sigortalı olarak çalışmış olduğum süreler yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında değerlendirilmekte midir?
Görevli personele her (8) saatlik fazla çalışma ve nöbet hizmetleri karşılığında 1 gün izin verilebilir mi?
Adliyenin yapmış olduğu zabıt kâtipliği/mübaşirlik/şoförlük sınavlarında yedek olarak başarı listesinde yer aldım, yedek listeden atamam yapılabilir mi?
Taşra teşkilatında zabıt kâtibi/ şoför/mübaşir unvanında görev yapmaktayım. İnşaat teknikerliğinin önlisans programını bitirmem nedeniyle tekniker/teknisyen unvanına geçiş yapabilir miyim?
Kurumunuza naklen atanmak için aranılan şartlar nelerdir?
Kurumunuzda memur kadrolarına açıktan atama nasıl yapılmaktadır?
Memuriyetten önce yapılan askerlikte geçen sürelerin yıllık izinden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği (aday memur olsa dahi) hususunda bilgi verebilir misiniz?
Aday memurun yıllık izin kullanıp kullanamayacağı hususunda bilgi verebilir misiniz?
Memurun refakat izni kullanılmasının şartları nelerdir?
Emekliliğe ve emekli ikramiyesine ne zaman hak kazanabilirim?
Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevime son verildi. Açıkta iken emekli olabilir miyim?
Belediye mallarının haczi nasıl yapılır, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra uygulama nasıl olmalıdır?
 
Hâkim ve savcı adayları yıllık izin hakkını ne zaman kazanırlar?

          Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 13.maddesinde “Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler” hükmü yer almakta olup, anılan kapsamdaki adaylar yıllık izin kullanabilmektedir.

Başa dön

Hâkim ve savcı adayları için mazeret izni kaç gündür?
 
İdari yargı hakim adaylığına atanabilme şartları nelerdir? Kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat mezunları idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına müracaat edebilir mi? Ayrıca İdari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına açıköğretim fakültesi mezunlarının giriş hakkı bulunmakta mıdır?
Af kapsamından yararlanarak yaş sınırına takılmadan hakimlik sınavına girebilir miyim?
Avukatlık mesleğinden idari ve adli yargı hakim ve savcı adaylığına geçmek isteyen adaylar için başvuru şartı nedir?
Memuriyet öncesi özel sektörde sigortalı olarak çalışmış olduğum süreler yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında değerlendirilmekte midir?
Görevli personele her (8) saatlik fazla çalışma ve nöbet hizmetleri karşılığında 1 gün izin verilebillir mi?
Adliyenin yapmış olduğu zabıt kâtipliği/mübaşirlik/şoförlük sınavlarında yedek olarak başarı listesinde yer aldım, yedek listeden atamam yapılabilir mi?
Taşra teşkilatında zabıt kâtibi/ şoför/mübaşir unvanında görev yapmaktayım. İnşaat teknikerliğinin önlisans programını bitirmem nedeniyle tekniker/teknisyen unvanına geçiş yapabilir miyim?
Kurumunuza naklen atanmak için aranılan şartlar nelerdir?
 
Kurumunuzda memur kadrolarına açıktan atama nasıl yapılmaktadır?
Memuriyetten önce yapılan askerlikte geçen sürelerin yıllık izinden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği (aday memur olsa dahi) hususunda bilgi verebilir misiniz?
Aday memurun yıllık izin kullanıp kullanamayacağı hususunda bilgi verebilir misiniz?
 
Memurun refakat izni kullanılmasının şartları nelerdir?
Emekliliğe ve emekli ikramiyesine ne zaman hak kazanabilirim?
Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevime son verildi. Açıkta iken emekli olabilir miyim?
Belediye mallarının haczi nasıl yapılır, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra uygulama nasıl olmalıdır?
PROJELER
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ©
Adres: 06659 Kızılay / ANKARA | Tel: 0312 417 7770 - Belgegeçer: 0312 418 1077
Site Sorumluları: Yunus Emre TURAKOĞLU - Uğur ÖZER