Gizli Sicil Bürosu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve atamaları Bakanlığımızca yapılan personelin (atamaları C.T.E.G.M. tarafından yapılanlar hariç) gizli sicillerini muhafaza etmek.

 

TELEFON

(0312) 414 63 68 - 69