Covid 19 Salgını Nedeniyle Yapılamayan Sözleşmeli Mühendis Sözlü Sınavının Tarihine İlişkin Duyuru

T.C.         
ADALET BAKANLIĞINDAN
 
Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis (50) pozisyonu için başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 22/04/2020 tarihinde ilan edilmişti.
 COVİD-19 salgını nedeniyle yapılamayan sözlü sınavın 24 Haziran 2020 - 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı (Ana Bina) Milli Müdafaa Caddesi Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılması uygun görülmüştür. Adaylar kendileri için belirlenen tarih ve saatte Bakanlığımıza giriş yapabileceklerdir.
Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir. Öğrenim durumunu e-Devlet çıktısı ve onaysız fotokopi olarak belgeleyenlerin sözlü sınav esnasında diplomalarının asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

SONUÇ SORGULAMA