Covid 19 Salgını Nedeniyle Ertelenen Pedagog Sözlü Sınavının Tarihlerini İlişkin Duyuru

.T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
          
 

Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 pedagog kadrosu için başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 20/02/2020 tarihinde ilan edilmişti.
 COVİD-19 salgını nedeniyle ertelenen sözlü sınavın 13 Temmuz 2020 - 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı (Ana Bina) Milli Müdafaa Caddesi Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılması uygun görülmüştür. Adaylar kendileri için belirlenen tarih ve saatte Bakanlığımıza giriş yapabileceklerdir.
Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir. Öğrenim durumunu e-Devlet çıktısı ve onaysız fotokopi olarak belgeleyenlerin sözlü sınav esnasında diplomalarının asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
 

SONUÇ SORGULAMA