Personel Genel Müdürlüğü
Taşra Atama ve Nakil Bürosu

-Bakanlığımız taşra teşkilâtında görev yapan ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114. maddesine göre adalet komisyonları tarafından ataması yapılan personelin (C.T.E.G.M. personeli hariç);
-Atama, göreve son verme, terfi ve kadro tahsisi gibi işlemleri ile ilgili görevleri yerine getirmek.

 

TELEFON

(0312) 414 63 14 - 15 - 16 - 23 - 70 - 71 -  85 - 86