Devam Eden Projeler

Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve
Etkinliğinin Arttırılması Projesi
Yardımcı Yargı Personelinin Verimliliğinin ve
Eğitimlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi