Personel Genel Müdürlüğü
Açık Sicil Bürosu

•    Bakanlığımız tüm personelinin HİTAP “Eksik Bilgi” sorgusunun çalıştırılması suretiyle kontrolünün ve bu konuda birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,
•    14/04/2012 tarihinden önce nakil ve emeklilik dışındaki nedenlerle kurumdan ayrılmış olan merkez atamalı personelin özlük ve tüm hizmet bilgilerinin HİTAP sistemine aktarımının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması,
•    HİTAP sisteminde “hizmet süresi hesaplanamayan” olarak görünen tüm kayıtların kontrol edilmesi, kayıtların ayıklanarak ilgili birimlere bildirilmesi,
•    SGK tarafından HİTAP sisteminden dolayı tahakkuk ettirilen idari para cezalarının incelenmesi, buna ilişkin gerekli düzeltmelerin ve itirazın yapılmasının sağlanması,
•    Kuruma naklen gelen personelin dosyalarının teslim alınması, gizli sicil evrakının ayrılarak ilgili şubeye gönderilmesi,
•    Bakan Yardımcıları ile Genel Müdürlüğümüz Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Tetkik Hâkimlerinin silah ruhsatı işlemlerinde kullanılmak ve ilgili kuruma verilmek üzere görev belgelerinin düzenlenmesi,
•    Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan merkez ve taşra personelinin (CTEGM ve İİDB personeli hariç) hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formlarının onaylanması,
•    Genel Müdürlüğümüz personelinin Adaletkart başvurularının alınması, tüm personel için Adaletkart imha tutanaklarının DYS de muhafaza edilmesi,
•    UYAP’ta fotoğrafı bulunmayan Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan merkez ve taşra personelinin (CTEGM ve İİDB personeli hariç) fotoğraflarının sisteme eklenmesi ve icap eden durumlarda gerekli güncellemenin yapılması,
•    Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan merkez ve taşra personelinin (CTEGM ve İİDB personeli hariç) emekli kimlik kartı basımına ilişkin işlerin yapılması,
•    Bakanlık merkez teşkilat personelinin “personel nakil formlarının” onaylanması,
•    Bakanlık merkez teşkilat personelinin lojman talep formlarının hizmet süresi yönünden tasdik edilmesi, 

İşlemlerini yürütmek