Hizmet Standartları Tablosu

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Açıktan-yeniden atama 1) Dilekçe -Atamasının yapılması düşünülürse aşağıdaki belgeler istenir: 2) Kimlik fotokopisi 3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği 4) Öğrenim belgesi 5) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan 6) Mal bildirimi 7) 2 adet fotoğraf 30 gün
2 Her türlü ödeme işleri 1) Fatura 2) Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı 3 ay
3 İhbar ve şikayetlerin bildirilmesi Dilekçe 5 gün
4 Açıktan atama işlemleri 1) KPSS sınav sonuç belgesi 2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği 3) Öğrenim belgesi 4) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan 5) Askerlik belgesi 6) Mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim 7) Mal bildirimi 8) 2 adet fotoğraf 9) Başvuru Formu 3 ay
5 Sözleşmeli Personel Alımı 1) Kimlik fotokopisi 2) KPSS sınav sonuç belgesi 3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği 4) Öğrenim belgesi 5) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan 6) Askerlik belgesi 7) Mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim 8) Mal bildirimi 9) 2 adet fotoğraf 10) Başvuru Formu 60 gün
6 Terörle Mücadele Kanunu Gereğince Atama 1) İç İşleri Bakanlığının teklif yazısı, Ek 1 başvuru formu, 2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 3) Adlî Sicil Kaydı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 4) Öğrenim belgesi, 5) 2 adet Fotoğraf, 6) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan, 7) Askerlik Durumunu Belirleyen Belge, 8) Mal Bildirimi, 9) Unvana göre sertifika 30 gün
7 İkinci görevli atama 1) İlgilinin dilekçesi 2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığının teklifi, 3) İlgili kurumun muvafakat yazısı 30 gün
8 Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı 1) Başvuru formu, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3) Öğrenim belgesi, 4) Sınav sonuç belgesi, 5) Fotoğraf, 6) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan 30 gün
9 Özürlü ve Eski Hükümlü Eleman İstihdamı 1) Başvuru formu, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3) Öğrenim belgesi, 4) Sınav sonuç belgesi, 5) Fotoğraf, 6) Sağlık kurulu raporu 30 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
Müracaat Yeri: PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ