Personel Genel Müdürlüğü
Merkez Teşkilat Bürosu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve ataması Bakanlığımızca yapılan personelin;
-Atama ve nakil, terfi, intibak, disiplin, izin ve kadro işlemleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları uyarınca Kurum İdari Kurulu ve Yetki Tespit Toplantılarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

 

 

TELEFON

(0312) 414 63 19 - 20 - 21- 42 -45 - 46 - 58