Personel Genel Müdürlüğü
Gizli Sicil Bürosu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve atamaları Bakanlığımızca yapılan personelin (atamaları C.T.E.G.M. tarafından yapılanlar hariç) gizli sicillerini muhafaza etmek.

 

TELEFON

(0312) 414 63 68 - 69