Personel Genel Müdürlüğü
İşlemler Bürosu

- Bakanlık merkez birimlerine yapılacak atama, vekalet ve geçici yetki onayları ile birimlerde görev yapanların yurtiçi, yurtdışı görevlendirme ve izin onaylarının alınması,
- Kadrosu Bakanlık merkez teşkilatında bulunan hâkimlerin izne ayrılış ve başlayışlarının takibi,
- Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunulması, işlemlerini yürütmek.

 

TELEFON

(0312) 414 63 01 - 54 - 63