Personel Genel Müdürlüğü
Adli Tıp İşlemleri Bürosu

- Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Adlî Tıp İhtisas Kurulları Başkan ve Üyelerinin müşterek kararnamelerinin hazırlanması

- 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu'nun 26'ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvanların, Adlî Tıp Kurumu Başkanı’nın teklifi üzerine; Bakanlığımızca, atama, özlük işlemleri (asalet tasdiki, aylıksız izin, rapor, terfi, intibak, kadro, disiplin vb.), yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve izin onaylarının hazırlanması,

- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca düzenlenen seminer ve kongre gibi toplantılarla ilgili olarak kurumlarla yazışmaların yapılması

- İkinci görevli olarak görevlendirme ve görevlendirmelerin sonlandırılması hususlarında Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile yazışmalar yapılarak onayların hazırlanması

- Adlî Tıp Grup Başkanlıkları’nın ve Şube Müdürlükleri’nin kurulması ve kapatılması işlemlerinin yürütülmesi

 

TELEFON

(0312) 414 62 03 - 414 63 04 - 05