Personel Genel Müdürlüğü
Kadro Bürosu

- 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun gereğince HSK’nın uygun görüşü üzerine Mahkeme kurmaya ilişkin onayların hazırlanması,
- Kadro değişikliği için gerekli işlemlerin yapılması,
- Yıllık açıktan atama izni sayısı, sözleşmeli pozisyon ve sürekli işçi kadrosu ihdas taleplerine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,
- Devlet memurluğundan çıkartılanların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilmesi,
- Kadro ve pozisyonların tenkis ve tahsis işlemlerinin yapılması,

- Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
- Genel Müdürlüğümüz Gelen Evrak dağıtımının yapılması,
- Genel Müdürlüğümüze ait analitik bütçe teklifinin sunulması ve ödeneklerin kullanılması,

İşlemlerini yürütmek.

 

 

TELEFON

(0312) 414 63 88- 92 - 98 - 94 - 26