03.05.2024 Tarihinde Kurulan Mahkemeler
4.05.2024

Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, yargısal faaliyetlerin depremzede vatandaşlarımıza etkin bir şekilde ulaştırılması  ile hukuk ve ceza yargılamalarının, özellikle son dönemde artan kira uyuşmazlıklarının makul sürede sonuçlandırılması amacıyla, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun olumlu görüşü alınarak, Sayın Bakanımızın tensipleriyle;
✅ 18’i deprem bölgemizde 84 ağır ceza mahkemesi, 
✅ 1 çocuk ağır ceza mahkemesi,
✅ 203’ü deprem bölgemizde 929 asliye ceza mahkemesi, 
✅ 1 çocuk mahkemesi,
✅ 9’u deprem bölgemizde 45 infaz hâkimliği,
✅ 6 sulh ceza hâkimliği,
✅ 137’si deprem bölgemizde 537 asliye hukuk mahkemesi,
✅ 62’si deprem bölgemizde 412 sulh hukuk mahkemesi,
✅ 4’ü deprem bölgemizde 9 asliye ticaret mahkemesi,
✅ 40’ı deprem bölgemizde 242 aile mahkemesi,
✅ 3'ü deprem bölgemizde 45 icra mahkemesi,
✅ 20’si deprem bölgemizde 122 iş mahkemesi,
✅ 8’i deprem bölgemizde 16 tüketici mahkemesi olmak üzere 504'ü deprem bölgemizde toplam 2449 mahkeme kurulmuştur.

Yeni kurulan mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz.