17/09/2019 – 15/10/2019 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Psikolog, Sosyal Çalışmacı, İstatistikçi ve Hizmetli Alımı Sözlü Sınavı Sonuçları

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1-Yerleştirmeye hak kazanan istatistikçi ve hizmetli adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
c) Bilgi Formu (Ek-2)

2- Yerleştirmeye hak kazanan psikolog ve sosyal çalışmacı adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
c) Bilgi Formu (Ek-2)
ç) (Ek-3) listede bulunan iller arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir dilekçeleri (Ek-4)

26/11/2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.
d) Yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise re’sen boş kalan mahallere yerleştirilecektir.
DUYURULUR.
SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 


EKLER:
Ek-1 Mal bildirimi,
Ek-2 Bilgi formu,
Ek-3 Yerleştirme yapılacak illere dair liste,
Ek-4 Tercih dilekçesi örneği