200 Kadrolu Psikolog-Pedagog-Sosyal Çalışmacı Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
6.04.2022

T.C 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

07/02/2022-22/02/2022 tarihleri arasında psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler aşağıda ilan edilmiştir.

İstenilen belgelerin 22 Nisan 2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 
Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.
Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise re’sen boş kalan mahallere yerleştirilecektir.

DUYURULUR.

Adaylardan istenilen belgeler;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,

5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3),
8) Etik sözleşmesi (Ek-4),
9)  Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) Tercih dilekçesi (Ek-6)

Ekler:
Ek-1 Mal bildirimi formu,
Ek-2 Bilgi formu,

Ek-3 Sağlık beyanı,
Ek-4 Etik sözleşmesi,
Ek-5 Psikolog, Pedagog, Sosyal çalışmacı unvanları için yerleştirme yapılacak illere ait liste,
Ek-6 Psikolog, Pedagog, Sosyal çalışmacı unvanları için tercih dilekçesi,
 

SONUÇ SORGULAMA