2020 Yılı Genel Mal Bildirimi Duyurusu
27.12.2019

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerinin eksiksiz ve usulüne uygun olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir.