21 – 22 Kasım 2020 Tarihlerinde Gerçekleşen Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavı Sonuçlarına Göre Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Evrak Gönderimine İlişkin Duyuru

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 21 – 22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşen avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı sonuçlarına göre mülakata katılmaya hak kazananların daha önce elektronik ortamda Bakanlığımıza göndermiş oldukları;
 
 • Serbest Avukatlık Yapanlar için;
 
 • Başvuru Formu (Fotoğraf eklenerek eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.)
 
 • Fiilen  avukatlık  yapılan  tarihleri  gösteren  kayıtlı  olunan barodan  alınacak  baro yönetim kurulu kararının aslını,
 
 • Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta alışanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, (Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını,  çalışma  bitmiş  ise bitiş  tarihini ve  hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir.)
 
 • Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi,

 
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında Kadrolu veya Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Avukatlar ile Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Hukuk Müşavirleri İçin;
 
 • Başvuru Formu (Fotoğraf eklenerek eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.)
 
 • Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,
 
 • Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,(Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir.)
 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,
 
 • Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi,
 
      13.01.2021-27.01.2021 tarihleri arasında APS ile Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna göndermeleri veya bizzat ya da bir yakını ile elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Gönderilen evrakın kontrolü teslim süresi bittikten sonra yapılacak olup herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde adaylar ile iletişime geçilecektir)

          İlgililere önemle duyurulur.