21-22 Kasım 2020 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında Yapılan Soru İptali Nedeniyle Yeniden Değerlendirme Sonucunda Mülakata Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

:::::DUYURU:::::
 
 
           21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınav sonucu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 21.12.2020 tarihinde açıklanmıştır. Sınava katılan bazı adaylar tarafından açılan davalar sonucunda iptaline karar verilen sorunun Danıştay'da kesinleşmesi ile ÖSYM tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonuçları 27.10.2021 tarihinde Bakanlığımıza bildirilmiştir. 
     Verilen Danıştay kararı üzerine ÖSYM’nin yaptığı nihai değerlendirme sonucunda Bakanlığımıza gönderilen listeye göre mülakata katılmaya hak kazanan adayların gerekli bilgi ve belgelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfasından elektronik ortamda 04.01.2022 - 09.01.2022 tarihleri arasında eksiksiz ve tam olarak doldurmaları gerekmektedir.

             Mülakat Başvurusu İçin TIKLAYINIZ.