23-24 Aralık 2023 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı ve Bakanlığımızca Yapılan Mülakatta Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

                                                  D U Y U R U

  • 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan  adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ve idari yargı hâkim yardımcılığı yazılı yarışma sınavları ve Bakanlığımızca yapılan mülakatta başarılı olanların;
1-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/g maddesinde belirtilen “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak”  ibaresini taşıyan ekli listedeki sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu, (Sağlık Kuruluşları Listesi İçin TIKLAYINIZ)

2-Onaylı Diploma Sureti, İdari Yargı için transkript belgesi, ( Ön ve arka yüzü olacak şekilde noter veya belgenin tanzim edildiği kurum tarafından onaylanacak sureti)

3-Mal Bildirim Formu, ( Form İçin TIKLAYINIZ )

4-Erkek adaylardan askerlik görevini yapmış olanlar için “Terhis Belgesi”, askerlik görevini yapmayanlar için Askerlik Şubesinden Alınacak “Askerlik Son Durum Belgesi” (Askerde bulunan adayların, bu durumlarını ve muhtemel terhis tarihlerini bildirir dilekçesi.)

5-6*9 ebatında 2 (İki) Adet Biyometrik Fotoğrafı, (her iki fotoğrafın arka yüzünde ad, soyad ve T.C Kimlik numarası yazılması gerekmektedir)

 
  • 2 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında, APS ile Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna göndermeleri veya bizzat ya da bir yakını ile elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Gönderilen evrakın kontrolü teslim süresi bittikten sonra yapılacak olup herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde adaylar ile iletişime geçilecektir.)
  • Hâkim ve savcı yardımcıları, Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin “Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi ve dönemleri” başlıklı 7. maddesinin 3. fıkrası gereğince atanmalarını müteakip Türkiye Adalet Akademisinde temel eğitime alınacaklardır. Bu nedenle ilk atama Ankara Adliyesine yapılacaktır.
  • Temel eğitim dönemi sonunda, anılan yönetmeliğin “Hâkim ve savcı yardımcılarının görev yerlerine atanmaları” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrası gereğince yapılacak yazılı sınav puanlarına göre Bakanlıkça belirlenen adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerleri arasından seçtikleri il veya ilçelere görev dönemini geçirmek üzere atanacaklardır.
 
  • 23-24 Aralık 2023 Sınavı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcıları, Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcıları ve İdari Yargı Hâkim Yardımcılarının 2-10 Temmuz 2024  tarihleri arasında Bilgi Güncellemesi Yapması Gerekmektedir. Bilgi Güncellemesi için TIKLAYINIZ

İlgililere önemle duyurulur.