24. Dönem Adayı Olup Görev Ayrımını Hâkim Olarak Tercih Etmiş 419 Adayın Görev Ayrımlarına Esas Olmak Üzere Yapılacak Kuraya İlişkin DUYURU

D U Y U R U
 
24. Dönem adaylarından 419 aday, hâkimliği tercih etmiştir. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görüşü doğrultusunda; Hâkimliği tercih eden 419 adaydan 350’sinin hâkim 69’unun ise Cumhuriyet savcısı adayı olacak şekilde görev ayrımlarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki linkte ismi bulunan hâkimliği tercih etmiş adayların 30/12/2019 günü saat: 14:00’da Adalet Bakanlığı Ek Bina Konferans Salonunda bilgisayar ortamında görev ayrımlarına esas olmak üzere kuraları yapılacaktır. İlgili adaylar gerekli izinleri aldıktan sonra kuraya katılabilirler. Kuraya katılım zorunlu değildir. Kura sonuçları aynı gün adaylik.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Cumhuriyet savcılığını tercih etmiş 24. Dönem adaylarının ise istekleri doğrultusunda görev ayrımları yapılacaktır. Bu adaylar kuraya tabi değildirler.
 
Görev ayrımı kurasına dâhil olan adaylar için TIKLAYINIZ.