25-26 Aralık 2021 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ve Bakanlığımızca Yapılan Mülakatta Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

                                                             D U Y U R U

  • 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan  adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ve idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatında başarılı olan adayların;
1-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/g maddesinde belirtilen “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak”  ibaresini taşıyan Sağlık Kurulu Raporu, 
2-Noter Onaylı Diploma Sureti, ( Ön ve arka yüzü olacak şekilde)
3-Mal Bildirim Formu, ( Form İçin TIKLAYINIZ )
4-Erkek adaylardan askerlik görevini yapmış olanlar için “Terhis Belgesi”, askerlik görevini yapmayanlar için Askerlik Şubesinden Alınacak “Askerlik Son Durum Belgesi
5-6*9 ebatında 2 (İki) Adet Biyometrik Fotoğrafı, (her iki fotoğrafın arka yüzünde ad, soyad ve T.C Kimlik numarası yazılması gerekmektedir)
  • 5 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında, APS ile Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Bürosuna göndermeleri veya bizzat ya da bir yakını ile elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Gönderilen evrakın kontrolü teslim süresi bittikten sonra yapılacak olup herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde adaylar ile iletişime geçilecektir.)
  • Adayların staj yapacakları ağır ceza merkezlerinin belirlenebilmesi ve bilgi güncellemesi için 5-17 Temmuz 2022  tarihleri arasında http://www.pgm.adalet.gov.tr internet sitemizden elektronik ortamda “Staj Merkezi Tercih Formunu” ve bilgi güncellemesini doldurmaları gerekmektedir.
  • İlgililere önemle duyurulur.         
  • Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları, Avukat-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ve İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Merkezi Tercih Formunun doldurulması ve Bilgi Güncellemesi için TIKLAYINIZ