(25) Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonuçları
1.10.2021

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 
Bakanlığımızca 14-17/09/2021 tarihlerinde sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
 
Adaylar istenilen belgeler;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) Bilgi formu (Ek-2),
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,

d) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopisi, geçici mezuniyet belgesi v.b)
e) KPSS sonuç belgesi,
f) Sağlık beyanı (Ek-3),
g) Etik sözleşmesi (Ek-4),
h) Askerlik durum belgesi (terhis belgesi, tecil belgesi)

Yukarıda belirtilen belgelerin 12/10/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.


DUYURULUR.

SONUÇ SORGULAMA