25/10/2019 - 11/11/2019 Tarihleri Arasında Başvuruları Alınan Sözleşmeli Mütercim Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN


 
Sözleşmeli mütercim (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilân edilmiştir.
 
Sözleşmeli mütercim pozisyonu için sözlü sınav, 12 Aralık 2019 tarihinde Tavuskuşu Sokak No:18 Dikmen/ANKARA adresinde bulunan Hâkimevinde, saat 09:00’da yapılacaktır.
  

Adaylar sınava kimlik belgeleri bulunmaksızın kabul edilmeyeceklerdir. Öğrenim durumunu
e-Devlet çıktısı veya onaysız fotokopi olarak belgeleyenlerin sözlü sınav esnasında diplomalarının asıllarını ibraz etmeleri ve belirtilen saatte sınavın yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
Başvuru sonuçları için;(Tıklayınız)
 
Duyurulur.