26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında Gerçekleşen Soru İptali Üzerine Bakanlığımızca Yapılan Mülakatta Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

                                                            D U Y U R U

  • 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan  adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ve idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavlarında gerçekleşen soru iptali üzerine Bakanlığımızca yapılan mülakatta başarılı olan adayların;
1-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/g maddesinde belirtilen “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak”  ibaresini taşıyan ekli listedeki sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu, (Sağlık Kuruluşları Listesi İçin TIKLAYINIZ)

2-Onaylı Diploma Sureti, İdari Yargı için transkript belgesi, ( Ön ve arka yüzü olacak şekilde noter veya belgenin tanzim edildiği kurum tarafından onaylanacak sureti)

3-Mal Bildirim Formu, ( Form İçin TIKLAYINIZ )

4-Erkek adaylardan askerlik görevini yapmış olanlar için “Terhis Belgesi”, askerlik görevini yapmayanlar için Askerlik Şubesinden Alınacak “Askerlik Son Durum Belgesi” (Askerde bulunan adayların, bu durumlarını ve muhtemel terhis tarihlerini bildirir dilekçesi.)

5-6*9 ebatında 2 (İki) Adet Biyometrik Fotoğrafı, (her iki fotoğrafın arka yüzünde ad, soyad ve T.C Kimlik numarası yazılması gerekmektedir)

 
  • 2-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında, APS ile Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna göndermeleri veya bizzat ya da bir yakını ile elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Gönderilen evrakın kontrolü teslim süresi bittikten sonra yapılacak olup herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde adaylar ile iletişime geçilecektir.)
  • Adayların staj yapacakları ağır ceza merkezlerinin belirlenebilmesi ve bilgi güncellemesi için 2-10 Temmuz 2024  tarihleri arasında http://www.pgm.adalet.gov.tr internet sitemizden elektronik ortamda “Staj Merkezi Tercih Formunu” ve bilgi güncellemesini doldurmaları gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.   
     
  • 26 - 27 Kasım 2022 Sınavı Soru İptali Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları, Avukat-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ve İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Merkezi Tercih Formunun doldurulması ve Bilgi Güncellemesi için TIKLAYINIZ