29 Aralık 2018 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Soru İptali Sonucu Yapılan Mülakatta Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

D U Y U R U


      29 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan  adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ve idari yargı hâkim adaylığı  sınavlarının ortak alan bilgisi testinde yer alan bazı soruların iptali talebi ile açılan dava neticesinde; ilgili idare mahkemeleri tarafından söz konusu sınavların ortak alan bilgisi testi temel soru kitapçığında yer alan 9. ve 32. Soruların iptal edilmesine karar verilmesi nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tüm adaylar yönünden yeniden değerlendirme işlemi yapıldığı ve yapılan yeni değerlendirme sonucuna göre  adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, avukat-adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavı ve mülakatında başarılı olan adayların;

          1-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/g maddesinde belirtilen “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak”  ibaresini taşıyan sağlık kurulu raporu,
 
         2-) Noter Onaylı Diploma Sureti,

         3-) Mal Bildirim Formu, ( Form İçin TIKLAYINIZ )

         4-) Erkek Adaylar İçin Askerlik Şubesinden Alınacak Askerlik Son Durum Belgesi,

         5-) 2 ( İki ) Adet Biyometrik Fotoğraf, ( 6*9 Ebatında )

        25 Aralık 2019 -  6 Ocak 2020 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


           !!! Staj yapacakları ağır ceza merkezlerinin belirlenebilmesi ve bilgi güncellemesi için             25 Aralık 2019 -  6 Ocak 2020 tarihleri arasında http://www.pgm.adalet.gov.tr internet sitemizden elektronik ortamda “Staj Merkezi Tercih Formunu” ve bilgi güncellemesini doldurmaları gerekmektedir.

           İlgililere önemle duyurulur.

        Adli Yargı ve Avukat-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Merkezi Tercih Formunun doldurulması ve Bilgi Güncellemesi için TIKLAYINIZ 

       İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Merkezi Tercih Formunun doldurulması ve Bilgi Güncellemesi için TIKLAYINIZ