29 Aralık 2019 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, İdarî Yargı Hâkim Adaylığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarında Yapılan Soru İptali Nedeniyle Yeniden Değerlendirme Sonucunda Mülakata Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

::::: DUYURU:::::

 
        29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, idari yargı hâkim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 23.01.2020 tarihinde açıklanmıştır. Sınava katılan bazı adaylar tarafından açılan davalar sonucunda Ankara İdare Mahkemelerince verilen iptal kararları doğrultusunda; ÖSYM tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonuçları 28.08.2020 tarihinde Bakanlığımıza bildirilmiştir. Ancak Ankara İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararlara yapılan temyiz başvuruları sonucunda Danıştay tarafından verilen nihai kararlar gereğince ÖSYM tarafından nihai değerlendirme yapılarak mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 17.11.2020 tarihinde Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Verilen Danıştay kararları üzerine ÖSYM’nin yaptığı nihai değerlendirme sonucunda Bakanlığımıza gönderilen listeye göre    mülakata     katılmaya     hak     kazanan     adayların     gerekli bilgi ve belgelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfasından elektronik ortamda 09.12.2020-14.12.2020 tarihleri arasında eksiksiz ve tam olarak doldurmaları gerekmektedir.

    Mülakat Başvurusu İçin TIKLAYINIZ.