3.618 Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri
29.04.2022

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca 09 Mayıs 2022 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli zabıt kâtibi uygulamalı sınav metinleri ve uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.
İlanen duyurulur.