406 Kadrolu Psikolog-Pedagog-Sosyal Çalışmacı Alımlarında Yedek Olarak Belirlenen Adaylardan İstenilecek Belgeler Hakkında Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna personel alımı için 06.03.2023-31.03.2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucuna göre asil olarak yerleştirmeye hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır.

Asil adayların yerleştirme işlemleri sonucunda; 60 psikolog, 35 pedagog ve 18 sosyal çalışmacı kadrosu boş kalmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca ilan edilen kadrolardan boş kalan kadrolara, 02.06.2023 tarihli ilanımızda “kontenjan nedeniyle yerleştirmeye hak kazanamadınız” olarak belirlenen adaylardan nihai başarı listesindeki puan sıralamasına göre yerleştirmeleri yapılacaktır. Yerleştirmeleri yapılacak adaylara ilişkin sorgulama, aşağıda bulunan sorgulama ekranından yapılabilecektir.

İlan edilen adayların yerleştirmelerinin yapılabilmesi için aşağıda istenilen evrakı süresi içerisinde teslim etmeleri ve aynı zamanda tercihte bulunmaları gerekmektedir. Tercihler yapılır iken psikolog kadrosu için 39, pedagog kadrosu için 35 ve sosyal çalışmacı kadrosu için 12 tercih yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise boş kalan mahallere re’sen yerleştirilecektir.

İstenilen belgelerin 05 Ocak 2024 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.
DUYURULUR.


Adaylardan istenilen belgeler;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-2),
3) Bilgi formu (Ek-3),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,
5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-4),
8) Etik sözleşmesi (Ek-5),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili kurum tarafından düzenlenen ünvan ve statüsünü gösterir hizmet belgesi,
12) Tercih dilekçesi (Ek-6), (Ek-7), (Ek-8)

SONUÇ SORGULAMA