419 Sözleşmeli Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli) Alımlarında Yerleştirmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler Hakkında Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 17.10.2023–15.11.2023 tarihleri arasında sözleşmeli mühendis, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (şoför, aşçı, hizmetli) pozisyonları için yapılan sözlü sınav sonucunda yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler aşağıda ilan edilmiştir.

İstenilen belgelerin 15 Ocak 2024 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir

Tüm adaylardan istenilen belgeler;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,
5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3),
8) Etik sözleşmesi (Ek-4),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü Belgesi (barkodlu)
Ayrıca,

Destek personeli (şoför) pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
Sürücü belgesi (fotokopi)

Destek personeli (aşçı) pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika (fotokopi)

Tekniker, teknisyen pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
En son öğrenim durumuna ilişkin diploma ile birlikte tekniker ve teknisyen unvanını veren yüksekokul veya meslek liselerinden mezun olunduğuna ilişkin diploma (E-Devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b)

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
1-Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (arkalı önlü fotokopi)
2-Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 20.04.2023 tarihli ilanın “Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge” kısmında belirtildiği üzere aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.
a) Dâhiliye,
b) Genel Cerrahi,
c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
d) Göz Hastalıkları,
e) Ortopedi ve Travmatoloji,
f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,
g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporu.

Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.

DUYURULUR.


Bakanlık Merkez ve Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli  Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli) Pozisyonları Sözlü Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı