Sözleşmeli 21 Psikolog ve 46 Sosyal Çalışmacı Alımlarında Yerleştirmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler Hakkında Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 17.10.2023-15.11.2023 tarihleri arasında sözleşmeli psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına personel alımı için yapılan sözlü sınav sonucunda yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler aşağıda ilan edilmiştir.

İstenilen belgelerin 15 Ocak 2024 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir

Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.
Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise re’sen boş kalan mahallere yerleştirilecektir.

Ek-1 Yerleştirme Yapılacak Yerlere Ait Liste

Adaylardan istenilen belgeler;

1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-2),
3) Bilgi formu (Ek-3),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,
5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-4),
8) Etik sözleşmesi (Ek-5),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü Belgesi (barkodlu)
12) Tercih dilekçesi (Ek-6) (Ek-7)


DUYURULUR.

Bakanlık Merkez ve Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli  Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Pozisyonları Sözlü Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı