(8) Sözleşmeli Çözümleyici Sözlü Sınav Sonuçları
24.12.2021

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 
Bakanlığımızca 05/11/2021 tarihinde sözleşmeli çözümleyici pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
 
Adaylar istenilen belgeler;
1) Mal bildirimi (Ek-1),
2) Bilgi formu (Ek-2),
3) 2 adet biyometrik fotoğraf,

4) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b)
5) KPSS sonuç belgesi,
6) Sağlık beyanı (Ek-3),
7) Etik sözleşmesi (Ek-4),
8) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
9) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
10) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,
11) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
12) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,



Yukarıda belirtilen belgelerin 07/01/2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.


DUYURULUR.

SONUÇ SORGULAMA