Adalet Uzmanlığı Tezinin Yeterli Bulunduğuna Dair İlan

ADALET UZMANLIĞI TEZİNİN YETERLİ BULUNDUĞUNA DAİR İLAN
 
         Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde adalet uzman yardımcısı olarak görev yapan Salim ÖZEREN’in tezi yeterli bulunmuş olup, tez savunma tarihi ilgiliye bilahere bildirilecektir.  
          
         Önemle Duyurulur.