Adalet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Tarihine İlişkin İlan

ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAV TARİHİNE İLİŞKİN İLAN


   Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.” hükmü uyarınca yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan ve ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulacak olan adalet uzman yardımcılarının 14/03/2019 tarihinde saat 14:00’da Personel Genel Müdürlüğünde hazır bulunması gerekmektedir.

     Önemle Duyurulur.