Adli Yargı Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde Görev Yapan Yazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması
18.09.2023

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve devamı maddeleri kapsamında yapılacak adli yargı merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin başvurular 19.09.2023 Salı günü başlayıp, 29.09.2023 Cuma günü 23:59:59 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

Adli yargı merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.

UYAP Personel Merkezi Nakil Sistemi ile ilgili 0 312 414 63 30 - 414 63 38 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.