Avukat, İstatistikçi, Mimar, Diyetisyen, Şehir Plancısı, Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN


Avukat, istatistikçi, mimar, diyetisyen, şehir plancısı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.
 
Sözlü sınav; 22/02/2021 – 05/04/2021 tarihleri arasında, Milli Müdafaa Cad. No: 8 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Kent Konseyi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

nav günü adayların kimlik belgeleri ve öğrenim durumu belgelerinin asılları veya onaylı suretlerini ayrıca avukat kadrosuna başvuru yapanlar için avukatlık ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

COVID-19 Klavuzu (Tıklayınız)
 
Başvuru sonuçları:
1-Avukat ba
şvuru sonuçları (Tıklayınız)

2-İstatistikçi başvuru sonuçları (Tıklayınız)
3-Mimar başvuru sonuçları (Tıklayınız)

4-Diyetisyen başvuru sonuçları (Tıklayınız)
5-Şehir plancısı başvuru sonuçları (Tıklayınız)

6-Psikolog başvuru sonuçları (Tıklayınız)
7-Pedagog başvuru sonuçları (Tıklayınız)
8-Sosyal Çalışmacı başvuru sonuçları (Tıklayınız)