Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin İsteğe Bağlı Naklen Atama Sonuçları

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli
Personelin İsteğe Bağlı Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru
 
 
   Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelin isteğe bağlı naklen atanma talepleri değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre talepleri uygun görülenlere ilişkin liste ekte yayımlanmıştır.
   Listede ismi bulunmayan personelin naklen atanma talepleri uygun görülmemiş olup bu personele ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
İsteğe bağlı naklen ataması yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.
 
   Duyurulur.
 
   Naklen ataması yapılan personele ilişkin liste için tıklayınız.