Bakanlığımızca 04-07 Aralık 2023 Tarihleri Arasında 32 Sözleşmeli Bilişim Personeli ve 28-29 Kasım 2023 Tarihlerinde 14 Sözleşmeli Mühendis (1,9) Pozisyonu İçin yapılan Sınavda Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 04-07 Aralık 2023 tarihleri arasında 32 sözleşmeli bilişim personeli ve 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde 14 sözleşmeli mühendis (1.9) pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar 26.01.2024 tarihinde Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilmiştir.

İstihdam İşlemlerinin Yapılmasını Teminen Başarılı Olan Tüm Adaylardan İstenilen Belgeler;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,

2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Personel Bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,

5) Diploma, (e-Devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopisi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3),
8) Etik sözleşmesi (Ek-4),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,


Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonuna Yerleşen Adaylardan İstenilen Ek Belge;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru yapıldığı esnada sisteme yüklenen belgeler.

Sözleşmeli Mühendis (1.9) Pozisyonuna Yerleşen Adaylardan İstenilen Ek Belge;
1) E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü Belgesi (barkodlu)

Yukarıda belirtilen belgelerin 13.02.2024 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile eksik belge ibraz edenlerin istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.

DUYURULUR.